10/1 Unveiling Mural Block Party! / by Ngoc-Tran Vu

Please join us for the unveiling celebration of the Community in Action Mural Project! There will be food, music and lots of festivities for all ages.

Xin vui lòng tham gia cùng chúng tôi để kỷ niệm lễ công bố của "Dự Án Nghệ Thuật trong Cộng Đồng"! Sẽ có thức ăn, âm nhạc và rất nhiều lễ hội cho mọi lứa tuổi.

Flyer by Tam Le

Flyer by Tam Le